Pre kiše

6cPovprečna ocena
Posamezne ocene
6cBazna ocena
6cNeda Podergajs, 3.5.2015